Privatumo politika 
1. Bendrosios nuostatos
-Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau – MB „Laukiniai akiniai“) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
-Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
-Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
2. Asmens duomenų pateikimo taisyklės
-Jūs užsisakydami Prekę turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užsakymą ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis MB „Laukiniai akiniai“ paslaugomis.
-Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi MB „Laukiniai akiniai“ socialinių tinklų ar interneto puslapiuose, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, ir kitą MB „Laukiniai akiniai“ prašomą informaciją) tam, kad:
* apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
* išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
* įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
-Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
-Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas
neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
-Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.
-Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.
4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
-Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti pateiktą informaciją.
-Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.
5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
-Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu akiniai@laukiniai.lt.
-Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.
6. Asmens duomenų tvarkymas
-Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
7. Taisyklių keitimas
-Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami MB „Laukiniai akiniai“ Facebook paskyroje.
-Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės MB „Laukiniai akiniai“ teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.
8. Baigiamosios nuostatos
-Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
-Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka